Publicacións

O xeo que conxelou a paisaxe galega

Posted on

A paisaxe que temos na actualidade nas montañas de Galicia está marcada en boa parte polo xeo. Aínda que na actualidade nas nosas montañas o xeo xa non é tan habitual, a súa presenza no pasado marcou o seu aspecto, como? O paso do xeo polo terreo, a súa acumulación e os procesos de conxelación […]

Publicacións

 Os cantís achégansenos a pedir axuda

Posted on

O litoral vive nunha transformación continua marcada polos factores mariños, como a altura das ondas ou os temporais, e os factores continentais como poden ser as choivas ou o tipo de litoloxía. Analizar a relación que existe entre estes elementos é vital para poder saber cal será o futuro destas zonas, pero, para que queremos […]

Divulgación 

Que acontece coas lagoas costeiras en Galicia?

Posted on

As lagoas costeiras son ecosistemas fundamentais e moi fráxiles polo que a súa protección e xestión son tarefas fundamentais para a sociedade. Neste contexto vimos de publicar unha investigación en Applied Science na que afondamos en catro lagoas galegas, queres saber o que descubrimos?   Un dos principais problemas que existen para poder xestionar estas […]

Divulgación 

O pasado e futuro de Corrubedo

Posted on

A gran duna móbil de Corrubedo ten sido un importante reclamo turístico no Barbanza. O sistema sedimentario incluído no Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán é un ecosistema con un gran valor medioambiental e a súa evolución é un elemento chave para esta zona. O estudo dirixido por […]