ProXectos

Dinámicas litorais con RFID

Estudamos o comportamento da costa a escala media a través de sensores RFID.

Caracterización costeira nas Illas Cíes

Definición dos diferentes tipos de costa existentes nas Illas Cíes.

Vulnerabilidade da costa galega

Investigamos os factores que interactuan no litoral galego para previr riscos.

Son xeógrafo experto en SIX e teledetección. Doutor pola Universidade de Santiago de Compostela. Estudo a dinámica das costas rochosas aplicando as novas tecnoloxías. Anteriormente levei a cabo proxectos relacionados cos incendios forestais, coa vulnerabilidade das costas galegas e cos parámetros biofísicos da vexetación.

Alejandro Gómez-Pazo
Xeógrafo

Divulgación

Ciencia para cativos?

Presenza nos medios

Artigos
Anos investigando
Horas dando clase
Cafés

tese de doutoramento

 “Análise multiescalar sobre as variacións costeiras nun escenario de cambio global e aplicación para a mellora da xestión do territorio”.  Componse de tres fases principais:

Traballo de campo
Análise de datos
Publicacións científicas
Divulgación

¿Queres saber máis? Pódoche axudar en algo?

Blogue

Quero ver máis!