Galiza

EN QUE CONSISTE?

Galiza é a Comunidade Autónoma cun maior número de incendios forestais rexistrados anualmente. Con este proxecto xerouse un índice de perigo de ignición para coñecer aquelas zonas máis propensas a sufrir un incendio.

“Os incendios por causas humanas son os principais en Galiza.”

PARA SABER MÁIS

O índice de perigo de ignición forestal calculouse cun nivel de detalle de 500 metros. A causalidade dos incendios modelizouse mediante técnicas de Regresión Loxística Ponderada Xeográficamente (GWLR) logrando una fiabilidade do 75 % para incendios por causas humanas e un 94 % para incendios naturais.

A validación do modelo realizouse a partir da información de satélite do verán do ano 2013, logrando un acerto do 60 %.

Curiosidades

*

A ocorrencia humana nos incendios domina na provincia de Pontevedra.

*

Os incendios naturais limítanse ao extremo oriental de Galiza.