Illas cíes

Pontevedra

EN QUE CONSISTE?

Aproximación metodolóxica semiautomática para caracterizar os sectores litorais a partir dos SIX empregando ortofotografías aéreas (PNOA) e datos LiDAR para xerar Modelos Dixitais de Elevación (DEM). O traballo usou como área piloto as Illas Cíes.

“As Illas Cíes presentan 10 tipos de costa distintos.”

PARA SABER MÁIS

A definición das tipoloxías costeiras realizouse a partir da altitude e a pendente do terreo nas Illas Cíes, no que se puideron diferenciar 10 tipos de costa en función da súa forma e os elementos asociados, como plataformas litorais ou acumulacións sedimentarias. 

Esta diferenciación axuda á comprensión das distintas dinámicas existentes nas illas e mostran perfectamente a diferenciación entre a vertente exposta (máis abrupta) e a resgardada, onde se atopan os areais.

Curiosidades

*

O oeste do arquipélago amosa as zonas máis abruptas.

*

Os areais localízanse na vertente máis resgardada dos temporais.

Galería