Publicacións

O xeo que conxelou a paisaxe galega

Posted on

A paisaxe que temos na actualidade nas montañas de Galicia está marcada en boa parte polo xeo. Aínda que na actualidade nas nosas montañas o xeo xa non é tan habitual, a súa presenza no pasado marcou o seu aspecto, como? O paso do xeo polo terreo, a súa acumulación e os procesos de conxelación […]

Proxectos

O proxecto PARANTAR chega á Antártida

Posted on
PARANTAR

Coa chegada do novo ano tamén se inicia o traballo de campo do noso proxecto na Antártida, que leva por nome PARANTAR. A grandes trazos, esta investigación tratará de reconstruír temporal e espacialmente o proceso de deglaciación que se produce nas Shetlands do Sur, que significa isto? Pois que precisamos coñecer como desaparece o xeo […]

Divulgación 

A divulgación en Twitter ten premio

Posted on

En moitas ocasións non se ten en conta, pero a divulgación é algo fundamental para fortalecer a investigación. Está claro que obter grandes resultados é moi importante, pero, e se isto non supón nada para a sociedade? A investigación en xeral e aínda máis a que ten impacto no día a día da poboación debe […]

Divulgación 

ODSAS, open source na análise costeira

Posted on

Como xa explicamos noutras ocasións, o cambio global é un dos maiores retos da sociedade actual. Coñecer como é e será a evolución da nosa costa é fundamental para poder facer fronte aos efectos do aumento do nivel do mar ou dos temporais, pero, pódense medir estas mudanzas gratis? O estudo dos cambios na liña […]

Publicacións

 Os cantís achégansenos a pedir axuda

Posted on

O litoral vive nunha transformación continua marcada polos factores mariños, como a altura das ondas ou os temporais, e os factores continentais como poden ser as choivas ou o tipo de litoloxía. Analizar a relación que existe entre estes elementos é vital para poder saber cal será o futuro destas zonas, pero, para que queremos […]

Divulgación 

Que acontece coas lagoas costeiras en Galicia?

Posted on

As lagoas costeiras son ecosistemas fundamentais e moi fráxiles polo que a súa protección e xestión son tarefas fundamentais para a sociedade. Neste contexto vimos de publicar unha investigación en Applied Science na que afondamos en catro lagoas galegas, queres saber o que descubrimos?   Un dos principais problemas que existen para poder xestionar estas […]

Divulgación 

O pasado e futuro de Corrubedo

Posted on

A gran duna móbil de Corrubedo ten sido un importante reclamo turístico no Barbanza. O sistema sedimentario incluído no Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán é un ecosistema con un gran valor medioambiental e a súa evolución é un elemento chave para esta zona. O estudo dirixido por […]

Divulgación 

Cabalos salvaxes ao carón do mar

Posted on

Ás veces cando estás facendo traballo de campo atópaste con compañía. Isto foi o que nos aconteceu mentres profundabamos no sector de Teixidelo, na Capelada. Aínda que non estou seguro de se eles nos atoparon a nós ou foi ao revés. Na serra da Capelada existe unha gran cabalería salvaxe que se despraza por este […]