ProXectos

Dinámicas litorais con RFID

Estudamos o comportamento da costa a escala media a través de sensores RFID.

Caracterización costeira nas Illas Cíes

Definición dos diferentes tipos de costa existentes nas Illas Cíes.

Vulnerabilidade da costa galega

Investigamos os factores que interactuan no litoral galego para previr riscos.

Son xeógrafo experto en SIX e teledetección. Actualmente traballo como investigador predoutoral na Universidade de Santiago de Compostela, onde estudo a dinámica das costas rochosas aplicando as novas tecnoloxías. Anteriormente levei a cabo proxectos relacionados cos incendios forestais, coa vulnerabilidade das costas galegas e cos parámetros biofísicos da vexetación.

Alejandro Gómez-Pazo
Xeógrafo

Divulgación

Ciencia para cativos?

Presenza nos medios

Artigos
Anos investigando
Horas dando clase
Cafés

tese de doutoramento

Título: “Estudo das dinámicas e xestión do territorio costeiro galego mediante técnicas SIX”. Está composta de tres artigos:

Traballo de campo
Análise de datos
Revisión bibliográfica
Conclusións

¿Queres saber máis? Pódoche axudar en algo?

Blogue

Quero ver máis!